Retele de apa si canal     

         Bioresursa Prodserv Consulting SRL a fost înființată în anul 2006 cu capital privat autohton 100%. Având în vedere experiența echipei manageriale în domeniul construcțiilor hidrotehnice, rețelelor edilitare de apa și apa uzata dorim pe această cale dorim să vă facem cunoscută oferta de servicii pe care firma noastră le poate pune la dispoziția dvs.
        1. Execuția rețelelor de apă
» execuție săpături/șanțuri și pozarea patului de nisip;
» execuția sudurilor cap la cap a conductelor PEHD și pozarea acestora în sanțul executat conform cerințelor tehnice;
» umpluturi cu material din excavație sau balast și compactări în straturi;
» așezare bandă avertizare ”ATENȚIE APĂ POTABILĂ”;
» aducere la starea inițială a terenului (balast, beton, asfalt, pavaj, piatră cubică etc);
» efectuare protocoale de suduri, schițe, desene aferente, rapoarte zilnice, măsuratori și diferite acte în vederea decontului situației de lucrări;
» execuția branșamentelor cu conducte de diferite dimensiuni, robineți de concesie, șei de branșare prin electrofuziune sau mecanice;
» execuție săpături mecanizate sau manuale în vederea montării căminelor de branșament complet echipate din PP sau a căminelor prefabricate din beton;
» execuția instalațiilor hidraulice (contor apă, supape de sens, filtre, nipluri, robineți etc) în vederea racordării locatarilor la noua rețea de apă potabilă;
» execuția căminelor de intersecție / de vane (execuție săpături, cofrare, armare, turnare beton la cifă sau manual);
» impermeabilizarea căminelor din beton atât cele de vane cât și cele de bransament cu Amorsa bituminoasă BituPrimer;
» etansarea căminelor cu ciment, montat trepte de acces, bașă etc
» montare hidranți de incendiu subterani sau supraterani;

        2. Execuția rețelelor de canalizare
» execuție săpături/șanțuri și pozarea patului de nisip sau sort
» pozarea și mufarea conductelor din PVC, corugată, pafsin etc
» umpluturi și compactări în straturi
» așezare bandă avertizare ”ATENȚIE CANAL
» aducere la starea inițială a terenului (balast, beton, asfalt, pavaj, piatră cubică etc)
» execuția racordurilor de canalizare la locatari (baze cămin, coloană riflată, capac necarosabil, cămine de vizitare etc)

Toate lucrările pe care le executăm sunt de cea mai înaltă calitate și ne dăm silința ca lucrările efectuate să poată fi utilizate de către consumatori în cele mai bune condiții. Suntem atenți la felul cum lucrăm și protejăm consumatorul de orice probleme prin garanția noastră de bună execuție. Suntem atenți, de altfel, și cu mediul înconjurător și evităm să lăsăm deșeuri de orice fel în urma lucrărilor efectuate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *